Kamervragen n.a.v. rechtszaak Werkvereniging versus de staat

Roos Wouters Nieuws 9 Comments

Schriftelijke vragen

Omdat wij kamerleden en kabinet niet hebben willen overvallen met een rechtszaak hebben wij contact met een aantal van hen opgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat Marijke van Beukering-Huijbregts, Kamerlid Democraten 66, het initiatief heeft genomen om schriftelijke Kamervragen over de corona noodsteun in te dienen. Deze vragen heeft zij samen met Romke de Jong, Kamerlid Democraten 66, Judith Tielen, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Thierry Aartsen, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ingediend en zijn gericht aan onze nieuwe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip. Lees de vragen hier en hieronder. We zullen een update plaatsen zodra de minister heeft geantwoord.

De signalen die zij ontvangen m.b.t. de steunmaatregelen voor zzp’ers

Vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts, Romke de Jong (beiden D66), Tielen en Aartsen (beiden VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de signalen die zij ontvangen m.b.t. de
steunmaatregelen voor zzp’ers (ingezonden 11 januari 2022).

Vraag 1


Herkent u de signalen dat gemeenten anders omgaan met de ondersteuning van zelfstandigen dan het Kabinet beoogt? Herkent u de signalen van veel zelfstandigen dat zij geconfronteerd worden met een vermogens- of
levensvatbaarheidstoets bij de aanvraag van steun? Zo ja, wat doet u met deze signalen?

Vraag 2


Wat vindt u ervan dat – ondanks de eerdere uitspraak van het kabinet dat «gemeenten alleen informatie kunnen uitvragen die relevant is voor de beoordeling van de aanvraag» – gemeenten klaarblijkelijk1 toch vragen stellen
over het vermogen van zelfstandigen? Kunt u zich voorstellen dat dit voor zelfstandigen een belemmering is om steun aan te vragen? Bent u bereid ervoor te zorgen dat gemeenten de «instructies» m.b.t. steun voor zelfstandigen beter opvolgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3


Op welke manier bent u in contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Divosa en individuele gemeenten om ervoor te zorgen dat uw beleid op de bedoelde manier wordt toegepast? In hoeverre beschouwen deze
organisaties de ondersteuning van zelfstandigen als voldoende? En in hoeverre werken zij eraan om zelfstandigen snel te ondersteunen tijdens deze fase van de coronacrisis?

Vraag 4


Heeft u (cijfermatig) inzicht in de ontwikkeling van enerzijds de omzetten en aantal gewerkte uren van zelfstandigen en anderzijds het interen op de financiële reserves en buffers van zelfstandigen? Kunt u deze cijfers delen? Hoe beoordeelt u deze ontwikkelingen in vergelijking met werknemers in loondienst?

Vraag 5


Kunt u zich voorstellen dat zelfstandigen zich door de overheid niet serieus genomen voelen omdat voor velen een eventuele tegemoetkoming tot maximaal bijstandsniveau niet in verhouding staat tot hun verlies van
inkomen door corona? Zo ja, wat kunt u eraan doen om te laten zien dat u zelfstandigen serieus neemt?


Vraag 6


Hoeveel zelfstandigen hebben zich – met behulp van de regionale mobiliteitsteams bijvoorbeeld – sinds maart 2020 laten omscholen of zijn in loondienst gaan werken? Kunt u cijfers hierover met de Kamer delen? Hoe kwalificeert u de mobiliteit van deze zelfstandigen?


Vraag 7

Heeft u overwogen om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) te herintroduceren, op dezelfde manier vorm gegeven als tijdens de eerste TOZO? Wat is de uitvoerbaarheid van een dergelijke
regeling? Wat is de reden dat u niet heeft besloten tot een herintroductie daarvan?


Vraag 8


Hoe gaat u ervoor te zorgen dat zelfstandigen die door corona hun omzet en inkomen hebben zien verdampen, voldoende inkomen of omzet kunnen verdienen?

————————–

We zullen een update plaatsen zodra de minister heeft geantwoord.

Comments 9

 1. Wat doet het kabinet aan al die zelfstandigen die meer dan 13 weken geen enkel inkomen hebben gehad? Die door omstandigheden geen enkele steun hebben ontvangen, maar wel de deuren moesten sluiten. Daar hoor je namelijk nooit iemand over en ook nu weer niet.

  1. Post
   Author
   1. Hoe kan ik het best op de hoogte blijven van het antwoord op de Kamervragen en de rechtzaak? Als ik kon zou ik jullie in één keer 25.000 euro toezenden!

 2. Hallo Roos,

  1) eindelijk vragen in de “juiste richting” van de coalitiepartijen, met name de vragen over de TOZO. Dat is grote winst tov alles wat er eerder is gebeurd in de politiek!!
  2) waarom zijn er geen vragen van de (serieuze) oppositiepartijen?
  3) ik heb informatie uit brononderzoek ten tijde van mijn eerdere petities die (ontwijkende) antwoorden van de regering kunnen ontkrachten en die je misschien kunt gebruiken in jullie reactie hierop in de media en voor de rechter.

  Voor nu allereerst een welverdiend BRAVO en PROFICIAT met jouw actie!!!!!

  1. Post
   Author
   1. Hoe kan ik het best op de hoogte blijven van het antwoord op de Kamervragen en de rechtzaak? Als ik kon zou ik jullie in één keer 25.000 euro toezenden!

   2. Post
    Author

    dank je wel Wieke,
    Door je ond in de sociale media te volgen en makkelijker door je in te schrijven voor de nieuwsbrief!

   3. Hoe kan ik het best op de hoogte blijven van het antwoord op de Kamervragen en de rechtzaak?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *