Deuglat Werkvereniging

Keurmerk Werkvereniging

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. De Werkvereniging zet het werk en de werkenden centraal. De contractvorm is voor ons ondergeschikt.

Werkvereniging Keurmerk blaauw

Het Keurmerk Werkvereniging

Dit keurmerk bevordert, beoordeelt en valideert de wijze waarop moderne opdrachtgevers en Modern Werkenden hun onderlinge relaties wensen vorm te geven zodat alle partijen naar tevredenheid vorm kunnen geven aan hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Het keurmerk is onderdeel van onze ‘code of conduct’: onze richtlijnen voor eerlijke werkomstandigheden voor Modern Werkenden en een eerlijke samenwerking tussen Moderne Opdrachtgevers, hun klanten en Modern Werkenden.

Download deze informatie als PDF (103 Kb)

In goed gezelschap

De volgende organisaties hebben het keurmerk Werkvereniging: Flexonderwijs, PlanetInterim, Gastouder Coöperatie, Verloning.nl, Uniforce, Bestellenbij, SportJobs

Als eerste Gastouderbureau van Nederland hebben wij het keurmerk Werkvereniging. Het keurmerk is een bewijs dat de coöperatie de leden helpt echt zelf te kunnen kiezen hoe ze hun gastouderopvang willen runnen. Hoe ze het willen doen, wanneer ze willen werken, en tegen welke uurvergoeding ze willen werken. En daarnaast dat de leden samen de baas en eigenaar zijn. Dus helemaal in control zijn. Dat heet modern werken, iets waar de werkvereniging zich hard voor maakt.

What’s in it for you?

Jouw organisatie laat zien dat deze:

 • Betrouwbaar en transparant is naar alle partijen
 • Eerlijk en tijdig betaald
 • Het lef heeft om samen de norm te verhogen
 • De relatie met Werkenden, vakbonden en wetgever wil verbeteren

De wet- en regelgeving ten aanzien van het werken met en als zelfstandigen, slecht werkgeverschap en gedwongen schijnzelfstandigheid, leidt al jaren tot hevige discussies. Inmiddels hebben bemiddelaars, platforms en Modern Werkenden (onder andere zzp’ers) de schijn tegen, wat nadelig uitpakt voor zowel de goede organisaties, als voor de Modern Werkenden. Flexibiliteit wordt negatief geframed waardoor het ondernemende mensen klem zet. Dat willen wij met dit keurmerk tegengaan zodat er zelfs geen wetgeving nodig is. Als je aan de eisen van het keurmerk voldoet en deze bij herhaling laat controleren, dan voldoe je aan de norm die het keurmerk stelt en laat je zien dat je het koren van het kaf scheidt.

Een keurmerk is niet nieuw. Zo werken opdrachtgevers in de sectoren beveiliging, catering, schoonmaak, glazenwassers en verhuizen al meer dan 10 jaar vanuit de ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag’ samen aan ‘goed opdrachtgeverschap’. Het is niet meer dan logisch op een arbeidsmarkt in beweging dat er ook een keurmerk en een ‘code of conduct’ vanuit de werkenden op de markt komt. Zeker gezien het feit dat de wetgeving (nog) niet aansluit bij de dagelijkse praktijk. ‘Goed opdrachtgeverschap’ is ook goed onderling te regelen en daar zetten wij met dit keurmerk op in.

Hoe krijg je een Keurmerk WV beoordeling?

De Werkvereniging heeft op basis van grondig onderzoek dat is voorgelegd aan een brede afvaardiging van zelfstandigen en experts, een zorgvuldig samengestelde vragenlijst opgesteld. Hierbij gebruikmakend van publiek toegankelijke overheidsbronnen, onderzoek van universiteiten en belangenorganisaties. Op basis van deze vragenlijst, die ingevuld dient te worden door de organisatie die het keurmerk wil verkrijgen, wordt inzichtelijk of en in hoeverre de aanvrager aan de keurmerkeisen voldoet en wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden om alsnog een keurmerk te verkrijgen. 

Aanvragers van het keurmerk dienen een ingevulde vragenlijst aan te bieden bij de Werkvereniging. Aansluitend zal de onafhankelijke Commissie Keurmerk WV de aanvraag in behandeling nemen en tot een oordeel komen. De aanvrager zal een rapport met verbeterpunten krijgen en als deze punten doorgevoerd zijn, kan de aanvrager het keurmerk opnieuw aanvragen. Bij een negatieve beslissing kan een beroeps- en bezwarenprocedure worden benut. De definitieve beoordeling van een organisatie dat een keurmerk ontvangt, wordt gepubliceerd op de website van de Werkvereniging.

Keurmerk eisen

Het keurmerk beoordeeld in hoeverre organisaties die met en voor Modern Werkenden werken, inspelen op hun behoefte aan de volgende eisen:

 • Mate van Autonomie
 • Mate van flexibiliteit & zekerheid
 • Mate van transparantie
 • Mate van betrouwbaarheid
 • Mate van bureaucratie

Onafhankelijke keurmerk commissie

Onze onafhankelijke keurmerk commissie bestaat uit:
Martijn Arets – International platform expert
Wijnand Prins  – Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein
Christiaan Thissen –  Expert beleid arbeidsmarkt en sociale zekerheid
Teun Gautier – oprichter StadmakersCoöperatie.

De eerste stap om het Werkvereniging keurmerk te verkrijgen, is het invullen van het korte formulier onderaan op deze pagina.

Wat zijn de kosten?

De aanvraag van het keurmerk bedraagt € 2.500, euro ter dekking van de kosten voor de registratie en een eerste beoordeling om tot toekenning van het WV keurmerk te komen. Krijg je het keurmerk dan vragen we tevens een jaarlijkse bijdrage per gebruiker ter dekking en onderhoud van het WV keurmerk. 

De bijdrage voor organisaties

 • 1 tot 100 gebruikers is 1 euro per gebruiker per jaar.
 • 100 tot 250 gebruikers is 0,75 cent per gebruiker.
 • 250 tot 500 gebruikers is 0,50 eurocent per gebruiker.
 • 500 – > gebruikers is 0,25 cent per gebruiker.

We rekenen hier met het gemiddelde aantal werkenden dat via jouw organisatie minimaal 2 opdrachten heeft uitgevoerd in het betreffende jaar.

Na 2,5 jaar nemen we contact met je op. Wil je verlengen? Dan krijg je een factuur voor herregistratie van € 750, euro en dien je opnieuw een ingevulde vragenlijst aan te leveren.

Wat levert het jou op?

Wanneer de Commissie Keurmerk WV jou het Keurmerk toekent, komt jouw logo op de site van de Werkvereniging te staan als aan te bevelen organisaties voor Modern Werkenden. Wij zullen ook aandacht aan jouw organisatie besteden in onze nieuwsbrief en via onze sociale media kanalen. Verder mag je het keurmerk op jouw eigen site e.d. plaatsen. Hiervoor zullen we het keurmerk logo in verschillende formaten aanleveren, zowel voor digitale media als voor print.

Hoe vraag je het keurmerk aan?

Dien een aanvraag voor het keurmerk in via het formulier onderaan op deze pagina en geef aan hoeveel gebruikers jouw organisatie heeft. We rekenen hier met het gemiddelde aantal werkenden dat via jouw organisatie minimaal 2 opdrachten heeft uitgevoerd in het betreffende jaar. Op basis daarvan sturen we je een factuur toe met een link naar onze online vragenlijst.

Nadat je de factuur hebt betaald, de vragenlijst hebt ingevuld en de benodigde informatie hebt toegestuurd, wordt deze beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Keurmerk Werkvereniging die bestaat uit verschillende onafhankelijke experts. Hierna krijg je een terugkoppeling of je in aanmerking voor het keurmerk komt. Zo niet dan geven we aan welke mogelijke aanpassingen wel zullen leiden tot een positieve beoordeling. Wanneer je deze aanpassingen hebt gedaan kunnen we alsnog overgaan tot het toekennen van het Keurmerk Werkvereniging.

Eerste stap keurmerk aanvraag