WV in de pers

Persbericht / Modern werkenden: laat je stem horen!

Carsten Lund Thomsen Nieuws, Persberichten

De Werkvereniging is het on- en offline belangenplatform voor Modern Werkenden. Dit zijn werkgevers, werknemers en ondernemers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door traditionele polderpartijen. Modern Werkenden richten zich graag op het werk en andere leuke dingen. Ze hebben behoefte aan wetgeving die het hen makkelijker in plaats van moeilijker maakt om flexibel te werken. Ze willen de vrijheid om betrouwbare en betaalbare verzekeringen en voorzieningen te kiezen die flexibel met ze meebewegen. En ze verlangen naar moderne oplossingen die voorzien in de behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en basale zekerheid. Hoe we dat weten? De Werkvereniging vraagt het Modern Werkenden en geeft ze een stem. Nu het polderoverleg is geklapt, is het nog belangrijker dat Modern Werkenden gehoord worden. En daar is de Werkvereniging de uitkomst voor.

Hoe geeft de Werkvereniging Modern Werkenden een stem?

Door middel van korte online enquêtes brengen we in kaart waar Modern Werkenden behoefte aan hebben. De uitkomsten koppelen we terug aan media, arbeidsmarkt partijen, politiek, en financiële instellingen. Zo wil de Werkvereniging ervoor zorgen dat Modern Werkenden met plezier en zonder ouderwets gedoe kunnen (blijven) werken. Niet alleen omdat dit fijn is voor Modern Werkenden zelf, maar ook omdat de arbeidsmarkt wel een zetje in een nieuwe richting kan gebruiken waardoor álle werkenden wendbaar en weerbaar worden.

Hoeveel werkenden zijn er die niet in een traditioneel hokje passen?

In 2014 werkten er ongeveer 2,4 miljoen mensen via flexibele arbeidsverbanden. Dat is bijna een derde van de Nederlandse beroepsbevolking en dat aantal groeit nog steeds. De Werkvereniging wil de flexibilisering geen halt toe te roepen. Wij, Roos Wouters, Bas van der Voort en Carsten Lund Thomsen, zien geen ‘zzp-probleem’ of kloof tussen werkgevers en werknemers. Wij zien een wereld in beweging en een gedeeld belang om de arbeidsmarkt en de beroepsbevolking verantwoord mee te laten bewegen. De weg daarnaartoe ligt nog open en die verkennen we graag met jou.

De Werkvereniging heeft geen commerciële belangen, we verkopen geen verzekeringen, producten of aandelen. Ook verstrekken wij persoonsgegevens nooit aan derden. Alleen onze deelnemers bepalen de koers van de Werkvereniging. Zo is en blijft onze onafhankelijkheid een zekerheid.

Wil jij ook je stem laten horen? Ga dan naar onze site voor meer informatie of om jezelf meteen in te schrijven: www.werkvereniging.nl

Wij horen je graag!

—–

Meer weten neem dan contact op met Roos Wouters. Ze is aanjager en mede-initiatiefnemer van de Werkvereniging. Je kunt haar mailen via roos@werkvereniging.nl of bellen op 06-24668611.