HeadFirst Group steunt de Werkvereniging

De Nederlandse arbeidsmarkt moderniseert, digitaliseert en flexibiliseert in rap tempo. Steeds meer werkenden wisselen regelmatig van baan en een groeiende groep werkenden kiest bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Professionals die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, autonomie en de vrijheid om zelf werktijden en opdrachten te bepalen. Een ontwikkeling die we moeten koesteren, faciliteren en omarmen.

Tegelijkertijd heeft Nederland een ingewikkeld systeem van toeslagen en socialezekerheidsregelingen. Aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hangen veel zekerheden en rechten, voor zelfstandigen en flexibel werkenden is veel minder geregeld. De dynamiek en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt matchen onvoldoende met de huidige regels rondom werk en sociale zekerheid. In samenwerking met De Werkvereniging denkt HeadFirst Group graag mee over de toekomst van de arbeidsmarkt en modernisering van de sociale zekerheid. 

Als marktleidende, internationale HR-dienstverlener voelen wij de verantwoordelijkheid ons steentje bij te dragen aan de herinrichting van de arbeidsmarkt. Onze recruitment en inhuurdata zetten wij graag in, om het politiek-maatschappelijke debat over de arbeidsmarkt en zzp’ers te laten voeren op basis van feiten en cijfers. Om dit te realiseren werken wij samen met diverse maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen, waaronder De Werkvereniging. Wij ondersteunen de missie dat alle werkenden, ongeacht contractvorm, verantwoordelijk mee moeten kunnen bewegen op een dynamische en constant veranderende arbeidsmarkt. In die zoektocht vinden HeadFirst Group en De Werkvereniging elkaar.