BrightPensioen steunt de Werkvereniging

BrightPensioen biedt duurzame, flexibele pensioenopbouw voor zzp’ers en andere modern werkenden die zelf hun pensioen moeten regelen. BrightPensioen is een social enterprise. Alle deelnemers worden mede-eigenaar via een coöperatief model. Er wordt uitsluitend duurzaam belegd en het pensioen wordt opgebouwd tegen kostprijs.

BrightPensioen zet zich in voor een eerlijker, flexibeler en duurzamer pensioenstelsel. Een stelsel dat arbeidsvormneutraal is. Waarbij iedereen zijn eigen, individuele pensioenpot heeft. Waarbij je pensioenregeling niet verandert als je van werkgever of arbeidsvorm verandert. Je verandert toch ook niet van bank als je van baan wisselt?

We delen de visie van de Werkvereniging. Ook wij vinden dat de huidige indeling van werkgevers, zzp’ers en werknemers achterhaald is. En dat je sociale zekerheid en je pensioenregeling niet afhankelijk zouden moeten zijn van je arbeidsvorm. En daarom steunen wij de Werkvereniging.

brightpensioen.nl

BrightPensioen