Jouw Stem in het nieuws

Jouw Stem In het nieuws

Carsten Lund Thomsen Nieuws

Op 21 april 2017 nam Roos Wouters deel aan het ondernemerspanel van BNR zaken doen.

Aan de orde kwam de roep om zelfstandigen verplicht te laten deelnemen aan AOV. Op basis van Jouw Stem kon Roos aangeven dat de meerderheid van de ondervraagde (54%) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hen ook daadwerkelijk uitkeert bij ziekte.

Van de ondervraagden geeft 38% aan zich meteen te zullen verzekeren als ze dat vertrouwen wel hebben. Ze kaartte dan ook aan dat het verplichten verzekeren van zelfstandigen daarom niet de juiste maatregel is.

Luister tussen 55:20 – 56:46 minuten op bnr.nl