Platform Vernieuwen Doen We Samen

Er zijn de laatste jaren hele mooie nieuwe initiatieven ontstaan die het anders willen regelen voor Modern Werkenden. Denk hierbij aan het bieden van welzijn en welvaart door middel van nieuwe pensioen modellen, verzekeringen, een leven lang leren en anders organiseren. Uit ons Magazine voor de vernieuwing en de enthousiaste reacties op eerdere bijeenkomsten hebben we gemerkt hoeveel behoefte er is om te sparren met gelijkgestemden zodat we niet telkens alleen het wiel moeten uitvinden met tegenwind.

Daarom verbinden wij moderne initiatieven, bedrijven en instanties die het anders willen doen op deze arbeidsmarkt. Door deze vernieuwers aan elkaar en aan Modern Werkenden te verbinden, zoeken we samen naar een nieuwe arbeidsmarkt en nieuwe sociale zekerheden die recht doet aan Modern Werkenden. Met het Platform Vernieuwen Doen We Samen willen wij zorgen dat ‘vernieuwers in een oude wereld’ minder tegenwind ervaren door te experimenteren en samen het wiel uit te vinden. Hiervoor organiseren we zeker twee keer per jaar een bijeenkomst en verbinden en informeren we de deelnemers geregeld online, onder andere door middel van het Magazine van de Vernieuwing. Sponsors mogen kosteloos deelnemen aan het platform.

Wil je ook deelnemen aan het Platform Vernieuwen doen we Samen? Mail dan naar info@werkvereniging.nl

Eerste bijeenkomst op 28 juni 2019 was een feestje!

Op 28-6-2019 vond onze eerste bijeenkomst van ons Platform Vernieuwen doen we Samen plaats bij Seats2Meet in Utrecht. Aanwezig waren Thomas Blondeel, Project manager operationele directie van Smart, Stef Witteveen, voorzitter van de raad van advies van Uniforce, Folkert Hersman, HR adviseur duurzame inzetbaarheid, Wessel Koning, directeur en mede eigenaar van Personal Pay, Martine Maris, Location & project manager van Seats2meet International, Jip de Ridder, oprichter van Common Easy, Michel schaft, Co Founder van WeAreSure, Cosmas Blaauw, founder van SharePeople, en Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging,

Last van de heersende norm die gebaseerd is op fictie

De aanwezigen lieten allen in eigen bewoording weten last te hebben van de heersende norm dat je, pas wanneer je in een traditioneel vakje past (langdurig dienstverband, opleiding via werkgever en traditioneel instituut, verzekering en pensioen via traditionele aanbieders), goed en betrouwbaar bezig bent. Dit idee wordt telkens onderbouwd door te refereren naar onderzoeken, cijfers en beweringen die ofwel gewoon niet juist zijn of waaraan wij twijfelen. Er is dan ook behoefte aan het weerleggen van deze traditionele kijk op werkenden. Er moet een reëel beeld worden neergezet van de behoefte en wensen van modern werkenden. 

Factsheet feiten & fictie over Modern Werkenden

Als Werkvereniging gaan we aan de slag met het maken van een Factsheet voor Modern Werkenden waarin we feiten en fictie van elkaar onderscheiden zodat we de traditionele kijk een onjuiste beweringen over Modern Werkenden kunnen weerleggen. Op korte termijn zal deze factsheet gebruikt worden als informatie verzamelplaats voor een tweede Magazine van de Vernieuwing, en op langere termijn als opzet voor een adviesdocument dat we naar aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen zullen verspreiden onder politieke partijen opdat onze punten op de agenda komen en in hun partijprogramma’s. 

Deelnemers Platform Vernieuwen doen we Samen:

Wil je ook deelnemen aan het Platform Vernieuwen doen we Samen? Mail dan naar info@werkvereniging.nl