Platform Vernieuwen Doen We Samen

Er zijn de laatste jaren hele mooie nieuwe initiatieven ontstaan die het anders willen regelen voor Modern Werkenden. Denk hierbij aan het bieden van welzijn en welvaart door middel van nieuwe pensioen modellen, verzekeringen, een leven lang leren en anders organiseren. Uit ons Magazine voor de Vernieuwing en de enthousiaste reacties op eerdere bijeenkomsten hebben we gemerkt hoeveel behoefte er is om onze gedeelde belangen in kaart te brengen en te sparren met gelijkgestemden zodat we niet telkens alleen het wiel moeten uitvinden met tegenwind.

Daarom verbinden wij moderne initiatieven, bedrijven en instanties die het anders willen doen op deze arbeidsmarkt. Door deze vernieuwers aan elkaar en aan Modern Werkenden te verbinden, zoeken we samen naar nieuwe arbeidsmarkt oplossingen en nieuwe sociale zekerheden die recht doen aan Modern Werkenden. Met het Platform Vernieuwen Doen We Samen willen wij zorgen dat ‘vernieuwers in een oude wereld’ minder tegenwind ervaren door te experimenteren en samen het wiel uit te vinden. Hiervoor organiseren we zeker een keer per jaar een bijeenkomst en verbinden en informeren we de deelnemers geregeld online, onder andere door middel van het Magazine van de Vernieuwing. Medestanders mogen kosteloos deelnemen aan het platform.

Deelnemers Platform Vernieuwen doen we Samen:

Wil jij ook deelnemen aan het Platform Vernieuwen doen we Samen, mail dan naar roos@werkvereniging.nl

Onze laatste bijeenkomst op 3 december 2021 was een feestje!

In deze platform bijeenkomst hebben we de gedeelde belangen van alle aanwezigen en hun klanten/leden in kaart gebracht en samengevat in een brief met aanbevelingen aan de (nieuwe) ministers Karien van Gennip, Marnix van Rij en Micky Adriaansens.

Last van de heersende norm die gebaseerd is op fictie

Op 28-6-2019 vond onze eerste bijeenkomst van ons Platform Vernieuwen doen we Samen plaats bij Seats2Meet in Utrecht.

De aanwezigen lieten allen in eigen bewoording weten last te hebben van de heersende norm dat je, pas wanneer je in een traditioneel vakje past (langdurig dienstverband, opleiding via werkgever en traditioneel instituut, verzekering en pensioen via traditionele aanbieders), goed en betrouwbaar bezig bent. Dit idee wordt telkens onderbouwd door te refereren naar onderzoeken, cijfers en beweringen die ofwel gewoon niet juist zijn of waaraan wij twijfelen. Er is dan ook behoefte aan het weerleggen van deze traditionele kijk op werkenden. Er moet een reëel beeld worden neergezet van de behoefte en wensen van modern werkenden.