Magazine van de Vernieuwing nummer 1

Magazine van de Vernieuwing Nummer 1

Carsten Lund Thomsen Nieuws

Magazine van de Vernieuwing

Magazine van de Vernieuwing Nummer 1


Bestel het magazine online€ 7,50 | 36 pagina’s | A4 formaat

Veertien artikelen door veertien Modern Werkenden.

Toen wij lazen dat minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de commissie 'Regulering van Werk' in het leven riep om te laten onderzoeken hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit moet komen te zien, stemde dat ons niet bepaald hoopvol. Wat de Werkvereniging betreft is het 'reguleren van werk' precies wat er niet moet gebeuren. Veel liever zouden wij zien dat men de regulering even loslaat en juist ongehinderd door oude machtsverhoudingen en structuren kijkt wat alle werkenden op deze hybride arbeidsmarkt werkelijk nodig hebben om ongehinderd te kunnen leven, leren en werken. Dat men los van oude regels verkent wat alle werkenden - ongeacht hun contractvorm - nodig hebben om te kunnen genieten van flexibiliteit, keuzevrijheid en een bepaalde mate van basiszekerheid.

Zo kwamen wij op het idee om een aantal vernieuwers te vragen om hun visie op de arbeidsmarkt voor ons uiteen te zetten, vanuit hun verschillende achtergronden. Een visie die eerst beschrijft waar de behoeften van Modern Werkenden volgens hen liggen, die vervolgens ingaat op de mogelijke oplossingen, en die pas als laatste beschrijft welke belemmeringen er weggenomen moeten worden op de weg daarnaartoe.