Klachtencommissie Werkvereniging

Welkom bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Werkvereniging. Beschikt jouw organisatie niet zelf over een klachtencommissie of bied je jouw werkenden liever een onafhankelijke klachtencommissie, dan is de Werkvereniging klachtencommissie er voor  jou.

De Werkvereniging is het enige onafhankelijke belangenplatform voor Modern Werkenden. Om ervoor te zorgen dat de belangen van alle (dus ook van de Modern) Werkenden serieus genomen en opgepakt worden, bieden we werkgevers en opdrachtgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van onze onafhankelijke klachtencommissie.

Het hebben van een klachtencommissie is een onderdeel van het wettelijk verplichte PSA-beleid.

Belangenplatform voor Modern Werkenden

Klachtencommissie


Wat biedt de klachtencommissie van de Werkvereniging?

Modern Werkenden, die voor of bij een aangesloten organisatie werken, kunnen bij onze klachtencommissie terecht. Deze oordeelt of de klacht gegrond is, en als dat het geval is, adviseert zij de organisatie over de te nemen maatregelen.

 • De klachtencommissieleden bestaan uit verschillende professionals.
 • De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is.
 • Na akkoord van de offerte die wij versturen komt de klachtencommissie in actie.
 • De Werkvereniging kan eventueel ook hulp bieden bij een goede klachtenregeling, met de inzet van eventueel vertrouwenspersonen of mediators.

Jouw voordelen


Dit levert de klachtencommissie jou als organisatie op

 • Je pakt ongewenst gedrag aan.
 • Je biedt Modern Werkenden de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen.
 • Je toont je betrokkenheid als opdrachtgever.
 • Je krijgt objectief advies dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde.
 • Je verbetert de relatie met Modern Werkenden, vakbonden en wetgever.

Dit zijn de voordelen van de klachtencommissie

 • Een goed werkende klachtenprocedure voor Modern Werkenden, met een onafhankelijke klachtencommissie, helpt om de kwaliteit van jouw organisatie te verbeteren.
 • Voor Modern Werkenden schept jouw organisatie vertrouwen door klachten, en daarmee haar werkenden en klanten, serieus te nemen.
 • Klagers willen erkend worden in hun klachtbeleving. Een zorgvuldige procedure met een onafhankelijke klachtencommissie draagt daaraan bij.
 • Mogelijke conflicten worden in de kiem gesmoord door direct in het begin goed te luisteren naar de klager en de verweerder. Reputatieschade door een klacht wordt vermeden of hersteld door met korte lijnen te kiezen voor praktische oplossingen.

Aanmelden


Wat biedt de klachtencommissie van de Werkvereniging?

Wil je toegang tot onze externe klachtencommissie op het moment dat dat nodig is? Of wil je even sparren over de mogelijkheden van zo’n klachtencommissie neem dan contact met ons op.

Wat kost dit?

 • Abonnement voor de eerste klachtenafhandeling kost €120 per jaar
 • Als er na de eerste klachtenbehandeling wordt besloten om een formele klacht in te dienen, dan ontvangt jouw organisatie hiervoor een gerichte offerte om deze klacht af te handelen.

Hier formulier!