Sluit je aan

Hallo

Jij bent wat wij noemen een Modern Werkende.

Iemand die met net zoveel passie werkt als een iemand met een vast dienstverband. Dus waarom heb jij geen recht op sociale zekerheid? Dat vraagt de Werkvereniging zich ook af. Daarom zetten wij ons in om de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel flexibeler maken. Voor iedereen.

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jou maken we impact. 

Samen vormen we de arbeidsmarkt van morgen. Sluit je aan.

Inschrijven is gratis en geheel vrijblijvend. Klik de button hierboven en sluit je aan!

De werkvereniging voor sociale zekerheid 2

Onze Missie – sociale zekerheid voor iedereen

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Maar welke opties zijn er voor deze groep? Voor jou? Weinig. De huidige politiek gaat voorbij aan de belangen van Modern Werkenden of vertalen deze naar traditionele oplossingen. Dat heeft negatieve gevolgen voor Modern Werkenden, voor de economie en voor de samenleving.

De Werkvereniging wil daar verandering in brengen door Modern Werkenden door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken.

Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. 

Daarvoor zijn politieke veranderingen nodig. En willen we deze boodschap laten doordringen op landelijk niveau, dan hebben we een achterban nodig die ons steunt. Dat begint met een simpele handtekening; zo tonen we meer draagkracht en geven we gewicht aan onze boodschap. Doe jij mee?

De werkvereniging voor sociale zekerheid 1

Een arbeidsmarkt in beweging

Op basis van meerdere onderzoeken (Jouw Stem & Magazine van de Vernieuwing), het Platform Vernieuwen Doen we Samen, rondetafelsessies met experts, interviews en enquêtes onder wetenschappers en werkenden, weten we dat mensen meer bereid zijn om nieuwe dingen te proberen, te blijven leren en elkaar willen ondersteunen als het risico dat ze lopen om de eigen bestaandzekerheid te verliezen niet al te groot is. Maar we weten zoveel meer; we weten wat de Modern Werkenden nodig hebben. En dat proberen we kenbaar te maken aan politiek, bedrijfsleven en de media. We zetten ertoe aan verder te denken dan ‘zzp’, ‘dienstverband’ of ‘polderpartijen’ en gaan uit van wat het individu in een sociale samenleving nodig heeft. 

Hoe we onze missie willen bereiken – het Burger Service Model

Onze oplossing? Het Burger Service Model. Dit is de toegang tot verzekeringen, voorzieningen en opleidingsgelden losgekoppeld van werkgever en branche. Iedere werkenden die in Nederland belasting betaalt en een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt – of dat nu in vaste dienst is, flexibel of als zelfstandige – draagt bij en krijgt daarmee toegang tot een basisstelsel aan sociale zekerheden en voorzieningen. Zij die niet werken kunnen terugvallen op een vorm van bijstand, een beurs of een basisinkomen.

Sluit je aan


Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen. Zet je handtekening.

Inschrijven is gratis en geheel vrijblijvend.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.