http://www.marijkekrekels.nl/diversen/

Wie wordt er nu nog vertegenwoordigd?

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Deze prachtige fotografie is van Marijke Krekels http://www.marijkekrekels.nl/ Om samenhangend arbeidsmarktbeleid te maken, moet je de vraag stellen wat mensen nu en in de toekomst nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. Op basis van het antwoord maak je beleid dat recht doet aan alle burgers. Je zou denken dat dit een vanzelfsprekende gang van …

Werkvereniging barista

Wie is toch die Modern Werkende?

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Even twee dingen uit elkaar houden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2018 350.000 werknemers met meerdere banen in loondienst en 250.000 mensen die een baan in loondienst combineren met zelfstandig ondernemerschap. Dat samen zijn de 600.000 “hybride werkenden”. Maar Modern Werkenden, waar de Werkvereniging het over heeft, daarvan zijn er veel meer. Denk aan: 236.000 …

Richard Lamb

Visie op de Moderne Arbeidsmarkt

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

In een voor ons ingesproken boodschap zette trendstrateeg Richard Lamb zijn visie op de moderne arbeidsmarkt uiteen. Hieronder lees je de uitgeschreven versie. Richard constateert dat vakbonden en werkgevers zich in bochten wringen om mensen in oude hokjes terug te duwen omdat dit makkelijker en winstgevender voor ze is. Toch waarschuwt hij hen dat ze op een gegeven moment echt …

Thomas Blondeel

Moderne Werkvormen

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Thomas Blondeel, project manager operationele directie van Smart en deelnemer van de Werkvereniging, constateert dat werkenden andere verwachtingen ten aanzien van werk hebben en dat daar te weinig op ingespeeld wordt door de huidige polderpartijen. De coöperatie Smart biedt een van de alternatieve oplossingen maar er moet meer gebeuren. De arbeidsmarkt verandert en de vraag naar projectmatig werk neemt toe. …

Sjaak Zonneveld

Het pensioen van de toekomst

Roos Wouters Nieuws 2 Comments

Het Nederlands pensioenstelsel is ontstaan in een periode dat werknemers gedurende hun leven weinig van werkgever wisselden en zelden van branche. Inmiddels wisselen mensen veel vaker van werkgever. En lang niet altijd in vast dienstverband. Ons pensioenstelsel is niet aan deze situatie aangepast. Ons stelsel moet meer flexibiliteit en keuzevrijheid bieden. Iedereen moet, ongeacht arbeidsvorm, dezelfde mogelijkheden krijgen.

Open brief

Heb jij het manifest van de Werkvereniging al getekend?

Roos Wouters Nieuws

Wij van de Werkvereniging hebben onze mouwen opgestroopt om de gedeelde belangen van Modern Werkenden te organiseren. Wij willen namelijke een arbeidsmarkt en een sociaal zekerheidsstelsel dat het mogelijk maakt om flexibiliteit en bestaanszekerheid te ervaren. Ongeacht de vorm waarin je arbeidsrelatie gegoten is. Lees hier de inhoud van ons manifest en teken!

werken

Mis onze inspiratiesessie niet: WERK DAT WERKT

Roos Wouters Bijeenkomsten, Nieuws

Inspiratiesessie: WERK DAT WERKT Waar:  Seats2meet.com Utrecht CS Address: Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht Wanneer: Dinsdag 10 juli Hoe laat: 15:00 tot 17:30 uur Laat je weten of je komt: roos@werkvereniging.nl Wat betekent werk voor jou? Hoe haal je eruit wat erin zit in deze tijd van flexibilisering, platformen en stapelbanen? En hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Onder leiding van Roos Wouters (aanjager van de …

Leren is de nieuwe carrière

Roos Wouters Bijeenkomsten, Nieuws

Wanneer: Donderdag 7 juni Waar: Seats2meet.com Utrecht CS Hoe laat: inloop 14:30, start 15:00 uur tot 17:30 Dag Modern Werkende, Kom je donderdag mee praten en denken over het moderne leren. Uit onderzoek blijkt dat modern werkenden tegenwoordig veel minder geïnteresseerd zijn in de standaard carrière ladder waarbij er maar een weg is, namelijk die naar de top. Werkenden willen …

Wat te doen met mijn pensioen? Lees hier de uitkomst

Roos Wouters Nieuws

Uit onderzoek van de Werkvereniging onder Modern Werkenden is gebleken dat er veel vragen zijn ten aanzien van het organiseren van de oudedagvoorziening. Daarom hebben we een themabijeenkomst georganiseerd waarin de vragen die er leven met een aantal experts zijn behandeld. Hieronder lees je een verslag van deze bijeenkomst. Belangrijkste adviezen die naar voren kwamen: Begin op tijd met beleggen …

Resultaten bijeenkomst “Sociale Zekerheid en Zorg voor Modern Werkenden”

Roos Wouters Nieuws

Op 20 februari organiseerden wij van de Werkvereniging samen met Christiaan Thissen een bijeenkomst over Sociale Zekerheid en Zorg voor Modern Werkenden. Christiaan is adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en deelnemer van de Werkvereniging. We trapten af met de vraag aan onszelf waar wij als Modern Werkenden behoefte aan hebben als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Daaruit …