Modern Werkenden Meetlat

Modern Werkenden Deuglat

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

In de komende maanden willen wij een Modern Werkenden Deuglat ontwikkelen. Wij willen diensten en organisaties langs verschillende ijkpunten leggen die belangrijk voor Modern Werkenden zijn. Denk aan flexibiliteit, keuzevrijheid, transparantie, autonomie, geringe bureaucratie etc.

Door middel van deze deuglat willen we in kaart brengen in hoeverre een dienst of organisatie inspeelt op de behoeften van Modern Werkenden zodat we jullie – en de overheid – helpen bij het vinden van moderne organisaties en diensten die toekomstgericht en betrouwbaar zijn. In eerste instantie denken wij aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, schenkkringen zoals een broodfonds, ‘pensioen’-aanbieders, platformen, en bemiddelaars zoals uitzendbureaus en payroll- of verloningsbedrijven. In een later stadium kunnen we daar opdrachtgevers, opleiders en tools aan toevoegen. Maar we zouden de Werkvereniging natuurlijk niet zijn als we jullie niet eerst zelf zouden vragen wat jullie als eerste gekeurd willen hebben en waarop er gekeurd moet worden.

We lezen graag wat jullie kernbehoeften en waarden zijn?
Vul hier de vragenlijst in (maximaal 3 minuten) 

De Modern Werkenden Meetlat kan in kaart brengen in hoeverre een dienst of organisatie:

 1. De Modern Werkenden centraal zet (niet in eerste plaats op snelle winst voor de aandeelhouder of het ‘overeind houden’ van gevestigde belangen gericht)
 2. Individuele keuzevrijheid combineert met solidariteit tussen werkenden 
 3. Transparant is in het doen en laten
 4. Transparant is in wat kost het mij als Modern Werkende? En wat levert het op?  
 5. Eerlijk is in bv. beloning en/of goede balans kosten en baten
 6. Maatwerk levert: kun je de dienst(verlening) laten aansluiten aan jouw behoeften?
 7. Flexibiliteit biedt: kun je de dienst(verlening) aanpassen als je behoeften veranderen? 
 8. Arbeidsvormneutraal is: kun je de dienst(verlening) meenemen als je ander werk gaat doen?
 9. Modern Werkenden helpt om tijdig keuzes te maken (uitstelgedrag tegengaan)
 10. Duurzaam en toekomstbestendig is (groen, digitaal, maatschappelijk)
 11. Autonomie en keuzevrijheid biedt 
 12. Sociaal maatschappelijk verantwoord is
 13. De Modern Werkenden zelf de regie geeft
 14. Minimale mate van bureaucratie 

Bekijk hier de resultaten van de vragenlijst

Hieronder een eerste opsomming wat we per dienst of organisatie in kaart willen brengen:

Payrollen-uitzenden-verlonen 

 • Maakt de bemiddelaar inzichtelijk hoeveel de opdrachtgever betaalt voor de opdrachtnemer en welke bedragen en marges er waarvoor worden ingehouden?
 • Is het ‘loonstrookje’ transparant met andere woorden, worden alle afdrachten verantwoord?
 • Zijn arbeidsvoorwaarden op maat? M.a.w. kan de Modern Werkende zijn of haar ‘loonruimte’ conform de eigen behoeften verdelen (over netto bestedingsruimte, opleidingen, ziekte/arbeidsongeschiktheid, oude dag etc.)? Krijgt de Modern Werkende hulp om deze (soms complexe) keuzes te maken? En hulp om de keuzes tijdig te maken (uitstelgedrag te voorkomen)?
 • Zijn de arbeidsvoorwaarden flexibel? M.a.w. kan de Modern Werkende zijn of haar verdeling van zijn of haar ‘loonruimte’ op een later moment aanpassen aan veranderende behoeften? 
 • Krijgt de Modern Werkenden de subsidies en/of opleidingsbudgetten zelf uitgekeerd of kan de MW deze zelf aanwenden?
 • Rekent de tussenpersoon niet meer dan bv. 10% voor de bemiddeling / Is de bemiddelaar transparant over de bemiddelingsfee/kosten?
 • Houdt de bemiddelaar zich aan alle regels en beschikt deze over andere keurmerken, NEN controle of PAY OK, ed. 
 • Doet de bemiddelaar aan klanttevredenheid onderzoek en wat is het resultaat daarvan? 

AOV-pensioen-schenkkringen

 • In hoeverre is het arbeidsvormneutraal (beweegt t met jou mee?)
 • Transparant in kosten, marges
 • Maatwerk: kun je de dienst laten aansluiten aan jouw behoeften? Kun je kiezen tussen verschillende oplossingen (bv. sparen, verzekeren of een combinatie?) Kun je een maandbedrag of premie kiezen? In hoeverre kan je, als je weg wilt, een bepaald bedrag meenemen of is het gestorte geld in de pot verdwenen? In hoeverre kan je kiezen, als er geld belegd wordt, hoe groen of kindvriendelijk e.d. het beleggingspakket is?
 • Flexibiliteit: kun je de dienst(verlening) aanpassen als je behoeften veranderen? 
 • Arbeidsvormneutraal is: kun je de dienst(verlening) meenemen als je ander werk gaat doen?
 • In hoeverre wordt de winst/rendement met de deelnemer gedeeld? Of alleen met commerciële aandeelhouders?
 • Wordt er aan klanttevredenheidsonderzoek gedaan en wat is het resultaat daarvan? 
 • In hoeverre is er sprake van lage vaste (administratieve) maandlasten?

Platformen

 • Mate van transparantie
 • Biedt de tussenpersoon toegang tot sociale zekerheid of garandeert deze een minimaal uurloon waarvoor sociale zekerheid kan worden ingekocht?
 • Wordt er aan aan klanttevredenheid onderzoek en wat is het resultaat daarvan?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.