De Werkvereniging dingt naar een zetel in de SER

Roos Wouters Magazine, Nieuws Leave a Comment

Hieronder lees je onze aanmelding en motivatie om deel te nemen in de Sociaal-Economische Raad Sociaal-Economische RaadT.a.v. mr. J. Prins, algemeen secretarisPostbus 904052509 LK Den Haag                            Leersum, 13 september 2021 Onderwerp: Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad Geachte mevrouw Prins, Naar aanleiding …

Uitkomst Debat Draagvlak in de Polder

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Alle werkenden aan de poldertafel…ook zzp’ers en andere Modern Werkenden. De polder vertegenwoordigt steeds minder werkenden in Nederland. Tijd voor verandering. Een goed fundament voor álle werkenden moet het vertrekpunt zijn. Daarover waren sprekers uit politiek, vakbeweging, werkgeversorganisaties en jongeren …