Deuglat Werkvereniging

Keurmerk Werkvereniging

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Zij passen niet in het hokje van werknemers die veertig jaar in vaste dienst bij dezelfde werkgever willen of kunnen werken. Omdat vooral de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak wel naar traditionele oplossingen vertaald. Dat heeft negatieve gevolgen voor Modern Werkenden, de economie en de samenleving. De Werkvereniging denkt dat het anders kan en zet zich daarvoor in.

Werkvereniging Keurmerk blaauw

Het Keurmerk Werkvereniging

Dit Keurmerk bevordert, beoordeelt en valideert de wijze waarop moderne opdrachtgevers en Modern Werkenden hun onderlinge relaties wensen vorm te geven zodat wij alle partijen, waaronder de overheid, helpen bij het vinden van nieuwe wijzen om de moderne sociale zekerheid voor alle werkenden vorm te geven.

Download deze informatie als PDF (103 Kb)

What’s in it for you?

Jouw organisatie kan zich positief onderscheiden, en maakt met het keurmerk inzichtelijk dat deze zich aan alle geldende eisen en wensen van zowel de Modern Werkenden als van de overheid en belastingdienst houdt. 

De wet- en regelgeving ten aanzien van het werken met en als zelfstandigen, slecht werkgeverschap en gedwongen schijnzelfstandigheid, leidt al jaren tot hevige discussies. Inmiddels hebben bemiddelaars, platforms en Modern Werkenden (onder andere zzp’ers) de schijn tegen, hetgeen nadelig uitpakt voor zowel de goede organisaties, als voor de Modern Werkenden. Flexibiliteit wordt negatief geframed waardoor het ondernemende mensen klem zet. Dat willen wij met dit keurmerk tegengaan zodat er zelfs geen wetgeving nodig is. Als je aan de eisen van het keurmerk voldoet en deze bij herhaling laat controleren, dan voldoe je aan de norm die het keurmerk stelt en laat je zien dat je het koren van het kaf scheidt.

Een keurmerk is niet nieuw. Zo werken opdrachtgevers in de sectoren beveiliging, catering, schoonmaak, glazenwassers en verhuizen al meer dan 10 jaar vanuit de ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag’ samen aan ‘goed opdrachtgeverschap’. Het is niet meer dan logisch op een arbeidsmarkt in beweging dat er ook een keurmerk vanuit werkenden op de markt komt. Zeker gezien het feit dat de wetgeving (nog) niet aansluit bij de dagelijkse praktijk. ‘Goed opdrachtgeverschap’ is ook goed onderling te regelen en daar zetten wij met dit keurmerk op in.

Hoe krijg je een Keurmerk WV beoordeling?

De Werkvereniging heeft op basis van grondig onderzoek dat is voorgelegd aan en een brede afvaardiging van zelfstandigen en experts, een zorgvuldig samengestelde vragenlijst opgesteld. Hierbij gebruikmakend van publiek toegankelijke overheidsbronnen, onderzoek van universiteiten en belangenorganisaties. Op basis van deze vragenlijst, die ingevuld dient te worden door de organisatie die het Keurmerk wil verkrijgen, wordt inzichtelijk of en in hoeverre de aanvrager aan de keurmerk eisen voldoet en wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden om alsnog een keurmerk te verkrijgen. 

Aanvragers van het keurmerk dienen een ingevulde vragenlijst aan te bieden bij het secretariaat. Aansluitend zal de onafhankelijke Commissie Keurmerk WV de aanvraag in behandeling nemen en tot een oordeel komen. Bij een negatieve beslissing kan een beroeps- en bezwarenprocedure worden benut. De definitieve beoordeling wordt gepubliceerd op de website van de Werkvereniging.

De eerste stap om het Werkvereniging Keurmerk te verkrijgen, is het invullen van het korte formulier onderaan op deze pagina.

Wat zijn de kosten?

De aanvraag van het keurmerk bedraagt € 2.500, euro ter dekking van de kosten voor de registratie en een eerste beoordeling om tot toekenning van het WV Keurmerk te komen, plus een jaarlijkse bijdrage per gebruiker ter dekking en onderhoud van het WV Keurmerk. 

De bijdrage voor organisaties

  • 1 tot 100 gebruikers is 1 euro per gebruiker per jaar.
  • 100 tot 250 gebruikers is 0,75 cent per gebruiker.
  • 250 tot 500 gebruikers is 0,50 eurocent per gebruiker.
  • 500 – > gebruikers is 0,25 cent per gebruiker.

We rekenen hier met het gemiddelde aantal werkenden dat via jouw organisatie minimaal 2 opdrachten heeft uitgevoerd in het betreffende jaar.

Na 2,5 jaar nemen we contact met je op. Wil je verlengen? Dan krijg je een factuur voor herregistratie van € 750, euro en dien je opnieuw een ingevulde vragenlijst aan te leveren.

Wat levert het jou op?

Wanneer de Commissie Keurmerk WV jou het Keurmerk toekent, komt jouw logo op de site van de Werkvereniging te staan als aan te bevelen organisaties voor Modern Werkenden. Wij zullen ook aandacht aan jouw organisatie besteden in onze nieuwsbrief en via onze sociale media kanalen. Verder mag je het keurmerk op jouw eigen site e.d. plaatsen. Hiervoor zullen we het keurmerk logo in verschillende formaten aanleveren, zowel voor digitale media als voor print.

Hoe vraag je het keurmerk aan?

Dien een aanvraag voor het keurmerk in via het formulier onderaan op deze pagina en geef aan hoeveel gebruikers jouw organisatie heeft. We rekenen hier met het gemiddelde aantal werkenden dat via jouw organisatie minimaal 2 opdrachten heeft uitgevoerd in het betreffende jaar. Op basis daarvan sturen we je een factuur toe met een link naar onze online vragenlijst.

Nadat je de factuur hebt betaald, de vragenlijst hebt ingevuld en de benodigde informatie hebt toegestuurd, wordt deze beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Keurmerk Werkvereniging die bestaat uit het bestuur van de Werkvereniging. Hierna krijg je een terugkoppeling of je in aanmerking voor het keurmerk komt. Zo niet dan geven we aan welke mogelijke aanpassingen wel zullen leiden tot een positieve beoordeling. Wanneer je deze aanpassingen hebt gedaan kunnen we alsnog overgaan tot het toekennen van het Keurmerk Werkvereniging.

Eerste stap keurmerk aanvraag